marți, 6 octombrie 2015

Bustul lui Matei Basarab

Renumitul Colegiu Naţional Matei Basarab, aflat pe strada omonimă, a fost înfiinţat prin decret domnesc dat de Alexandru Ioan Cuza în 1859 şi care îşi va deschide porţile ca gimnaziu în 1860, devenind în 1864, prin adaugarea a trei clase superioare, al doilea liceu bucureştean după Colegiul Sfantul Sava. Gimnaziul a funcţionat iniţial în curtea bisericii Sf.Aposoli, apoi s-a mutat în fosta casă Laurian din str. Lucaci, imobilul de astăzi fiind construit în 1924. Printre absolvenţii acestei instituţii de învăţământ aminitim aici pe  Şt. O. Iosif, Ion Mincu, Paris Constantin Levaditi, Duiliu Zamfirescu sau George Topârceanu. Au activat ca profesori D.N.Golescu, C.I. Şonţu, E. Bacaloglu, G.M. Murgovici, Ioan Slavici sau Constantin I. Moisil. În curtea liceului, în faţa intrării profesorilor se află bustul lui Matei Basarab care a trăit între 1580 – 1654 şi a fost domn al Ţării Româneşti între 1632-1654, timp în care cultura cunoaşte o înflorire, se remarcă ca ctitor a peste treizeci de biserici şi este unul dintre susţinătorii introducerii limbii române în toate palierele, în detrimentul celei slavone.

Niciun comentariu: