luni, 15 august 2016

Biserica Sfântul Stelian – Lucaci


Pe locul unei mai vechi biserici din lemn ridicate de un oarecare Lucaci, mitropolitul Ţării Româneşti – Ştefan II – ridica la 1736 o biserică de zid cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae în „mahalaua Lucaciului”. În urma cutremurului din 1838 biserica s-a surpat, fiind reclădită de parohul Iosif Ioan Călărăşanul. Sfinţită în 1847, va primi şi hramurile Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi al Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. Incendiul din 1847 nu va ocoli lăcaşul ce se reface tot prin grija aceluiaşi preot, unul dintre contributori fiind Anton Pann. Biserica a moştenit moaştele Cuviosului Stelian şi ale Sfinţilot Haralambie, Elefterie şi Onufrie şi nemaifiind altă biserică închinată ocrotitorului copiilor, aceasta a început să fie cunoscută ca Biserica Sfântul Stelian – Lucaci. O perioadă s-au ocupat de acest lăcaş breslele tutungiilor şi cafengiilor, dar şi a cofetarilor

Niciun comentariu: