duminică, 1 aprilie 2018

Biserica Sfântul Nicolae-Şelari

O primă biserică din lemn a existat probabil în sec. XVI-XVII, fiind rectitorită de marele paharnic Şerban Cantacuzino în 1700. Conform pisaniei au mai participat la construirea acesteia şi Iorgu Stan Costea şi Apostol Lazo şi reparată în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat. Cea mai veche biserica este pomenita in documente cu numele de „Sfantul Nicolae din mahalaua selarilor” la 27 aprilie 1664. În urma stricăciunilor datorate cutremurului din 1802 biserica a fost refăcută radical între 1802-1804, când i s-au adăugat absidele laterale şi a fost ridicat nivelul de călcare atât la interior cât şi la exterior. La jumătatea secolului al XIX – lea era biserica breslei lumânărarilor, bumbăcarilor şi bărbierilor. Grav afectată de incendiul din 1847, în 1860 biserica este dărâmată şi se începe recontruirea ei. Datorită înaintării anevoiase a lucrărilor, în urma unei vizite la acest lăcaş, prinţul Carol I va face o donaţie personală bisericii, devenind ctitor al acesteia: „La anul 1868, Domnitorul Romaniei Carol I, prin intermedierea d-lui Ion C. Bratianu, ministru de Interne si ad-interim la Finante depuse suma de 10.000 de galbeni din caseta sa [...], fiind curatorii bisericei, ajutatori cu bani si ostenitorii domnii Vasile Constantin, Stamate Atanasiu, Stefan Boscu si Petrache Sachelarie. Cand mai venira intra’juroul unei astfel de nobile si totd’auna laudabile operatiuni, persónele aci notate: domnii Costache Stoeanovici, Ion Constantin, Petre Enciulescu si Ghita Radulian”. Biserica poartă hramul Sf. Ierarh Nicolae. (Adresa: Str. Blănari nr. 16).


Niciun comentariu: