marți, 3 octombrie 2017

Biserica DoamneiAceastă biserică, ascunsă în spatele unui ansamblu de locuinţe pe Calea Victoriei, a fost construită în 1683 de către Maria Doamna, cea de-a doua soţie a lui Şerban Cantacuzino, pe locul altui lăcaş din lemn. Biserica se numără printre monumentele care fac trecerea la stilul brâncovenesc, de influenţă renascentistă. În 1700 bisericii i se adaugă un pridvor deschis după modelul veneţian, cu nouă arcade rezemate pe stâlpi din piatră, de secţiune octogonală.  Doamna Maria a dăruit bisericii „toate de câte trebuie sfintei mănăstiri, adică odăjdii, argintarie, cărţi şi i-au adăugat şi prăvăliile ce sunt la uliţă, spre poarta de lemn a lui Sfetii Gheorghe şi locurile de case şi casele şi moşia ce sunt împrejur”.
 

Niciun comentariu: