luni, 2 octombrie 2017

Biserica Zlătari – Sfântul CiprianBiserica Zlătari din Calea Victoriei nr. 12, vis-à-vis de Palatul C.E.C., construită, probabil din lemn, de către zlătarii din mahalaua popii Manta, în timpul domniei lui Matei Basarab (1632 - 1654), are hramul Naşterea Maicii Domnului”. Reclădită în 1705 prin ajutorul lui Mihail Cantacuzino, biserica va avea de suferit în urma cutremurelor din 1802 şi 1838, fiind în mare ruină a fost reconstruita în anul 1850. Din 1888 devine biserică parohială. Pentru lărgirea Căii Victoriei, hanul şi turnul-clopotniţă din faţa bisericii au fost dărâmate în 1903. Cutremurul din 1940 i-a afectat turlele ce au fost rapid refăcute, aspectul de astăzi datând din 1973. Biserica Zlătari adăposteşte moaştele (mâna dreaptă) a Sf. Mucenic Ciprian.

Niciun comentariu: