marți, 17 octombrie 2017

Ateneul Român în impostaze bizareO imagine a Ateneului Român într-o editare ante-photoshop. 
Acelaşi clişeu în cazul al doilea a rămas fără statuia Alergătorii, însă umbra a rămas. 
Prima ilustrată este circulată în 1973. 
A două ilustrată, necirculată, are descrierea pe verso în mai multe limbi străine.

marți, 3 octombrie 2017

Biserica DoamneiAceastă biserică, ascunsă în spatele unui ansamblu de locuinţe pe Calea Victoriei, a fost construită în 1683 de către Maria Doamna, cea de-a doua soţie a lui Şerban Cantacuzino, pe locul altui lăcaş din lemn. Biserica se numără printre monumentele care fac trecerea la stilul brâncovenesc, de influenţă renascentistă. În 1700 bisericii i se adaugă un pridvor deschis după modelul veneţian, cu nouă arcade rezemate pe stâlpi din piatră, de secţiune octogonală.  Doamna Maria a dăruit bisericii „toate de câte trebuie sfintei mănăstiri, adică odăjdii, argintarie, cărţi şi i-au adăugat şi prăvăliile ce sunt la uliţă, spre poarta de lemn a lui Sfetii Gheorghe şi locurile de case şi casele şi moşia ce sunt împrejur”.
 

luni, 2 octombrie 2017

Biserica Zlătari – Sfântul CiprianBiserica Zlătari din Calea Victoriei nr. 12, vis-à-vis de Palatul C.E.C., construită, probabil din lemn, de către zlătarii din mahalaua popii Manta, în timpul domniei lui Matei Basarab (1632 - 1654), are hramul Naşterea Maicii Domnului”. Reclădită în 1705 prin ajutorul lui Mihail Cantacuzino, biserica va avea de suferit în urma cutremurelor din 1802 şi 1838, fiind în mare ruină a fost reconstruita în anul 1850. Din 1888 devine biserică parohială. Pentru lărgirea Căii Victoriei, hanul şi turnul-clopotniţă din faţa bisericii au fost dărâmate în 1903. Cutremurul din 1940 i-a afectat turlele ce au fost rapid refăcute, aspectul de astăzi datând din 1973. Biserica Zlătari adăposteşte moaştele (mâna dreaptă) a Sf. Mucenic Ciprian.

Ansamblul statuar al Prinţului Rainier al III-lea de Monaco - ghipsurile

Ansamblul statuar al Prinţului Rainier al III-lea de Monaco realizat de sculptorul Ionel Stoicescu -  ghipsurile.
Proiectul aici.


Strada Buzeşti III

Imagini de pe Strada Buzeşti din 14 martie 2010.
Partea a doua aici


Bucureşti 360 II

Bucureştii văzuţi din Sky Tower
Prima parte aici 
Hala Matache Măcelaru

Hala Matache Măcelaru fotografiată la 14 martie 2010. Demolarea monumentului de arhitectură inginerească a început în anul 2011, când a fost sistat demersul ca urmare a protestului societăţii civile. Peste 2 ani însă, în noaptea zile de 25 martie 2013 pentru a face loc noului bulevard Uranus. Astfel, prin decizia primarului a dispărut de pe harta Bucureştilor hala comercială construită între anii 1887-1899.Arhivă blog

Sunt pe Facebook